Ichiro Sasaki - ředitel a prezident společnosti Brother Industries Ltd Japan - je vyobrazen v obleku a kravatě na zeleném pozadí

Zpráva od prezidenta společnosti Brother

Dosažení udržitelné společnosti 

 

Skupina Brother nabízí historicky více než 100 let řadu produktů v reakci na měnící se potřeby zákazníků a společností. Naším posláním je neustále poskytovat „nadstandardní hodnoty“, abychom vyhověli požadavkům zákazníků a jejich sociálních potřeb.

Globální komunita se prostřednictvím různých opatření ke změně klimatu neustále mění směrem ke společnosti bez uhlíku. Vyvíjí se úsilí k dosažení udržitelné společnosti, minimalizací dopadu na globální životní prostředí při současném zachování hospodářského růstu. Byly zřízeny mezinárodní rámce, jako jsou cíle udržitelného rozvoje (SDG) a Pařížská dohoda (mezinárodní dohoda o zmírňování změny klimatu) a byla sdílena také vize Blue Ocean Vision*.
 
Skupina Brother si uvědomuje naléhavost takových opatření v mezinárodních otázkách životního prostředí a také význam řešení problému ESG (Environmental, Social and Governance) pro jeho udržitelný růst.

 

Posílení aktivit se skupinou „Brother Group Environmental Vision 2050”

Environmentální, sociální a ekonomické systémy prošly rozsáhlými změnami. Významně se také změnilo sociální prostředí. V této souvislosti byla v březnu 2018 vytvořena skupina Brother Group Environmental Vision 2050, která má přispět k řešení sociálních otázek, jako je změna klimatu, a vytvořit udržitelnou společnost v souladu s politikou ochrany životního prostředí skupiny Brother.


Na základě této environmentální vize posílí skupina Brother své činnosti týkající se „snižování emisí CO2“, „oběhu zdrojů“ a „ochrany biologické rozmanitosti“. Zejména pokud jde o snížení emisí CO2 v celé skupině Brother (rozsah 1 a 2), bylo dosaženo stabilních výsledků, a to pokračováním činností v oblasti úspory energie a změnou materiálů používaných ve výrobních zařízeních mimo Japonsko. Bylo dosaženo snížení o 28% směrem k cíli FY2050 o 30% snížení z FY2015. Skupina Brother podnikne nové iniciativy, jako je recyklace zdrojů, zlepšením systému a nepřetržitou propagací aktivit


Slibné aktivní a trvalé úsilí o urychlení činností v oblasti životního prostředí

Brother Group Global Charter, která poskytuje základ pro všechny činnosti skupiny Brother, zároveň slibuje, že pomůže společnosti dosáhnout udržitelného rozvoje aktivním a trvalým posuzováním dopadů všech aspektů její činnosti na životní prostředí. V rámci sloganu „Brother Earth“ skupina Brother urychluje environmentální aktivity se zúčastněnými stranami na základě jednotné zprávy „Spolupráce s vámi pro lepší životní prostředí.”

 

Získání důvěry veřejnosti

Skupina Brother se domnívá, že problémy lze vyřešit splněním požadavků a standardů stanovených environmentálními značkami v příslušných zemích. Za tímto účelem skupina Brother Group usilovně pracuje na vývoji produktů šetrných k životnímu prostředí, což nám umožňuje řešit sociální otázky a získávat důvěru zákazníků.
Věříme, že každý zaměstnanec prostřednictvím společnosti Brother odráží potřeby zákazníků a vytváří tak co nejlepší produkty a služby. Já jako management vynaložím maximální úsilí, aby se tak stalo a společnosti získala dlouhodobou důvěru.

Ichiro Sasaki
Representative Director & President
Brother Industries, Ltd.
Září 2019

 

* Tato světová vize byla sdílena na summitu G20 v Osace, jehož cílem je celosvětová ekonomická stabilita a růst, do roku 2050 snížit další znečištění mořskými plastovými odpadky na nulu.

Etická politika - dětská škola Gadaisu

Sociální a etická politika

Společnost Brother je hrdá na své férové a slušné pracovní postupy, založené na pevných základech důvěry a integrity. Naše etická politika a interní Brother Group Globální Charta řídí naše vztahy se zúčastněnými stranami, zajišťuje globální konzistenci našich rozhodnutí, jednání a chování a pomáhá nám dosáhnout naši politiku At your side ve všech směrech naší práce.

Přečtěte si úplné sociální a etické zásady

Ekologická politika - lodě na řece v deštném pralese

Ekologická politika

Společnost Brother se snaží pozitivně a trvale snižovat dopad na životní prostředí a zvyšovat udržitelnost našich obchodních operací. Ve všech fázích životního cyklu výrobku, od návrhu, vývoje a výroby až po využití produktu u zákazníka, likvidaci a recyklaci myslíme na životní prostředí.

Přečtěte si úplnou ekologickou politiku