Přidané do košíku
 1. Domů Brother
 2. Ochrana osobních údajů

Společnost Brother se zavázala respektovat a chránit vaše soukromí, kdykoli přistupujete k našim službám a využíváte je. Tyto zásady stanoví, jak používáme, shromažďujeme, přenášíme, ukládáme a zveřejňujeme vaše údaje.

Tato zásady ochrany osobních údajů, společně s jakýmikoli platnými podmínkami používání a oznámením o používání souborů cookie na webových stránkách stanovují, jak společnost Brother používá osobní údaje, které od vás shromažďujeme prostřednictvím níže uvedených služeb online, ať jste hostem, nebo registrovaným uživatelem:

 • jakékoli webové stránky společnosti Brother, které odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „webové stránky“);
 • internetové formuláře společnosti Brother;
 • aplikace pro mobilní zařízení;
 • Řízené tiskové služby;

Tyto zásady ochrany osobních údajů rovněž stanovují, jak společnost Brother využívá osobní údaje poskytnuté společnosti Brother jinými způsoby, například telefonicky, e-mailem nebo alternativní písemnou komunikací.

Pokud používáte konkrétní službu, která je dostupná prostřednictvím webových stránek, mohou existovat další podmínky, které se vztahují na zpracování vašich osobních údajů. Je tedy důležité, abyste si u každé služby, kterou používáte, přečetli příslušné podmínky. V případě jakéhokoli rozporu nebo nesrovnalosti budou v rozsahu tohoto rozporu či nesrovnalosti mezi takovými dodatečnými podmínkami a těmito zásadami ochrany osobních údajů rozhodující podmínky pro konkrétní službu.

Webové stránky navíc mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů, přidružených společností nebo jiných třetích stran. Pokud budete následovat odkaz na některou z těchto webových stránek, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a cookies, které upravují používání vašich osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si je před odesláním jakýchkoli vašich údajů pečlivě pročetli. Společnost Brother nenese žádnou odpovědnost nebo závazky, co se týče zásad a postupů pro ochranu osobních údajů těchto webových stránek třetích stran.

Evropská větev skupiny Brother jmenovala Úřad komisaře pro informace (Information Commissioner’s Office) Spojeného království jako svůj vedoucí dozorový orgán pro ochranu údajů pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“).

Kdo údaje shromažďuje?

Evropským ústředím skupiny Brother je Brother International Europe Limited, společnost s ručením omezeným registrovaná v Anglii a Wales pod číslem 664172, která má sídlo na adrese Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE (dále jen „Brother“). Místní prodejní kancelář je společnost Brother Central and Eastern Europe, odštěpný závod, společnost s ručením omezeným registrovaná v České republice, která má sídlo na adrese Veveří 102, 616 00 Brno. Obě tyto společnosti kontrolují údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek nebo v souvislosti s nimi nebo některou z výše uvedených služeb online.

Společnost Brother International Europe Limited je evropská centrála společnosti Brother Industries Limited se sídlem v japonské Nagoji. Společnost Brother je světovým výrobcem a distributorem tiskáren a šicích strojů a obchodních řešení pro tato zařízení. Působí ve více než 40 zemích světa.

Jaké údaje shromažďujeme

Společnost Brother o vás může shromažďovat a zpracovávat například tyto údaje:

 • Informace, které můžete poskytnout při vyplňování formulářů nebo při jiném odeslání nebo zpřístupnění informací na webových stránkách. Patří sem například:

(a)    informace poskytnuté při registraci jako uživatel webových stránek nebo pro jakékoli služby poskytované společností Brother; a
(b)    informace poskytnuté v jakýchkoli dokumentech, materiálech, komunikaci nebo jiném obsahu vámi nahraném, přenášeném, sdíleném, distribuovaném nebo jinak zpřístupněném v souvislosti s používáním jakýchkoli webových stránek nebo služeb poskytovaných společností Brother (mimo jiné včetně jakéhokoli videa a/nebo zvukové nahrávky jakýchkoli webových konferencí, které jste někdy pořádali nebo kterých jste se účastnili prostřednictvím programu Omnijoin).

 • Pokud nás budete z jakéhokoli důvodu kontaktovat, může společnost Brother zaznamenávat tuto komunikaci.
 • Informace, které mohou být zachyceny prostřednictvím jakéhokoli nástroje pro zaznamenávání chyb a hlášení, který zachycuje údaje o chybových hlášeních a případně tyto údaje zasílá společnosti Brother, aby byla společnost Brother informována o jakýchkoli softwarových chybách nebo problémech, ke kterým může dojít při používání webových stránek nebo jiných služeb společnosti Brother.
 • Podrobnosti o vašich návštěvách na webových stránkách, o aktivitách, které při využívání služeb poskytovaných společností Brother uskutečňujete prostřednictvím webových stránek a zdrojů, ke kterým na webových stránkách přistupujete, nebo jinak.

Jak používáme vaše údaje

Společnost Brother může používat údaje, které o vás uchovává, následujícími způsoby:

 • zobrazování obsahu a informací na webových stránkách společnosti Brother, způsobem, který je nejvhodnější pro vás a vybavení a zařízení, pomocí nichž webové stránky navštěvujete;
 • poskytování informací, produktů nebo služeb, které si vyžádáte od společnosti Brother nebo o nichž si společnost Brother myslí, že by vás mohly zajímat, pokud jste souhlasili s tím, že můžete být kontaktováni pro takové účely;
 • poskytovat vám služby, o které můžete společnost Brother kdykoli požádat (ať už placené či nikoli), komunikovat s vámi ve vztahu k těmto službám a zpracovávat případné objednávky produktů nebo služeb;
 • provádět průzkumy zákazníků a průzkum trhu s cílem zlepšit naše produkty a služby; nebo
 • správa a vedení vašich účtů a případné kontaktování vaší osoby, jak bude nezbytné v souvislosti s používáním webových stránek a/nebo služeb společnosti Brother, mimo jiné včetně upozorňování na změny našich webových služeb a toho, na jakém základě jsou poskytovány.

Za určitých okolností může společnost Brother poskytnout třetím stranám souhrnné informace o uživatelích svých webových stránek. Ty mohou obsahovat informace o vašem počítači, včetně IP adresy, operačního systému a typu prohlížeče, a to pro správu systému a oznamování souhrnných informací našim inzerentům. Jedná se o statistické údaje o aktivitách a vzorech procházení našich uživatelů, které neuvádějí totožnost žádné osoby.

Kde vaše údaje ukládáme

Společnost Brother bude obecně uchovávat a zpracovávat vaše osobní údaje v rámci Evropského hospodářského prostoru. Údaje, které od vás společnost Brother shromažďuje, však mohou být převedeny do země mimo Evropský hospodářský prostor a uloženy v takové zemi, jejíž právní předpisy nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany vašich údajů. Vždy ale zajistíme, aby se jim dostalo stejné úrovně ochrany a aby každá organizace, která zpracovává vaše osobní údaje mimo Evropskou unii nebo skupinu Brother, dodržovala naše výslovné pokyny týkající se vašich osobních údajů.

Přestože se společnost Brother bude snažit ochránit vaše osobní informace, od té doby, kdy je společnost Brother obdrží, přenos informací přes internet nám nebo od nás není zcela bezpečný a informace nám zasíláte na vlastní nebezpečí. Abychom předešli pochybnostem, společnost Brother nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození, kterou byste mohli v důsledku tohoto přenosu utrpět.

Pokud vám společnost Brother přidělila nebo jste zvolili heslo pro přístup k určitým částem webových stránek nebo jste si vytvořili registraci uživatelského účtu, neměli byste toto heslo sdílet s ostatními.

Aktualizace vašich údajů

V případech, kdy odesíláte své údaje společnosti Brother, byste se měli snažit zajistit, aby byly tyto údaje přesné, a měli byste nám dát vědět, pokud se tyto údaje změní, abychom o vás neuchovávali nepřesné informace. Pokud jste se na našich webových stránkách zaregistrovali, můžete si kdykoli prohlédnout a aktualizovat své osobní údaje přihlášením do svého účtu.

Zveřejnění vašich údajů

Společnost Brother bude vaše osobní údaje uchovávat v rámci skupiny Brother, s výjimkou případů, kdy je zveřejnění požadováno nebo povoleno zákonem. Vezměte prosím na vědomí, že některé společnosti skupiny Brother se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor. Další informace naleznete v části „Kde vaše údaje ukládáme“.

Obecně vaše osobní údaje mimo skupinu Brother nebudeme zveřejňovat. Někdy ale může společnost Brother zveřejnit osobní údaje s příslušnými ochrannými opatřeními, a to za následujících okolností:

 • Pokud společnost Brother prodá některý podnik nebo majetek, v takovém případě může společnost Brother zveřejnit vaše osobní údaje potenciálnímu kupujícímu takového podniku nebo majetku;
 • Pokud majetek společnosti Brother nebo v podstatě veškerý majetek společnosti Brother získá třetí strana, v takovém případě budou osobní údaje, které společnost Brother uchovává o vás a ostatních zákaznících, jedním z přenesených aktiv;
 • Pokud společnost Brother zadá subdodávky jakékoliv služby, které vyžadují zpracování vašich informací, např. pokud je zapojena třetí osoba: (i) aby poskytovala a udržovala jakékoli IT vybavení, které slouží k ukládání a přístupu k vašim osobním informacím; (ii) aby poskytovala hosting a spravovala tuto webovou stránku; nebo (iii) jinak v souvislosti s poskytováním některých služeb poskytovaných na těchto webových stránkách nebo prostřednictvím těchto webových stránek; a
 • je-li společnost Brother povinna zveřejnit nebo sdílet vaše osobní údaje, aby splnila jakýkoli právní závazek nebo aby prosadila nebo uplatnila jakékoli podmínky týkající se webových stránek; nebo aby chránila práva, majetek nebo bezpečnost jakékoli osoby (včetně například za účelem odhalování a prevence podvodů).

Kdy mě bude společnost Brother kontaktovat pro marketingové účely?

Společnost Brother vás bude informovat (při shromažďování vašich informací), pokud by chtěla používat vaše údaje pro marketingové účely, ale bude tak činit pouze tehdy, pokud s takovým použitím vašich osobních údajů udělíte souhlas. Své právo zakázat takové použití můžete uplatnit tehdy, když společnost Brother bude shromažďovat vaše údaje, a to tak, že uvedete, že nechcete být kontaktováni pro marketingové účely. Pokud změníte názor, můžete o tom společnost Brother informovat na privacy@brother-cee.com nebo prostřednictvím vašeho účtu na webových stránkách.

Jak dlouho bude společnost Brother uchovávat mé údaje?

Společnost Brother bude vaše údaje uchovávat tak dlouho, jak je potřeba pro příslušnou činnost, pro kterou byly údaje poskytnuty. Pokud si smažete účet na webových stránkách, vaše osobní údaje budou buď smazány, nebo anonymizovány a použity výhradně pro účely analýzy.
Informace poskytnuté prostřednictvím webových formulářů jsou uchovávány a používány po dobu 6 měsíců a poté jsou anonymizovány a používány výhradně pro účely analýzy.

Vaše práva

Na základě nařízení máte právo požadovat podrobnosti o veškerých údajích, které o vás uchováváme, a za určitých okolností můžete rovněž požádat o vymazání osobních údajů nebo o zastavení zpracování vašich osobních údajů. Chcete-li požádat o přístup k jakýmkoli informacím, které o vás uchováváme, společnost Brother tuto žádost zpracuje v souladu s nařízením, které může být čas od času upraveno, pozměněno nebo doplněno. Abychom se ujistili, že jakýkoli takový požadavek je skutečný a že nesdělíme osobní údaje nikomu jinému než danému subjektu údajů, požadujeme, abyste při podání takové žádosti poskytli dva doklady totožnosti (může se jednat o pas, řidičský průkaz, rodný list, výpis z bankovního účtu nebo účet za veřejné služby).

Účet na webových stránkách společnosti Brother můžete smazat postupem uvedeným v rámci účtu Brother Online.

Soubory cookie

Společnost Brother na svých webových stránkách používá cookies. Další informace o souborech cookie, které společnost Brother používá, a důvody, proč je společnost Brother používá, najdete v oznámení o používání souborů cookie.
Cookies jsou malé části dat, které mohou obsahovat jedinečné identifikátory, které jsou odesílány do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Používají se k ukládání nebo načítání informací o vás a vašem zařízení, obvykle za účelem poskytnutí personalizované zkušenosti s používáním webu.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Společnost Brother může tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit. Tuto skutečnost uvede na této stránce nebo jinde na dané webové stránce. Očekává se, že tuto stránku budete čas od času kontrolovat, abyste se dozvěděli o jakýchkoli změnách, které provedeme, protože jsou pro vás závazné.

Další informace o ochraně osobních údajů a obecném nařízení o ochraně osobních údajů

Chcete-li se dozvědět více o ochraně vašich osobních údajů, navštivte webové stránky Úřadu komisaře pro informace.
Pokud byste nás chtěli kontaktovat s konkrétními dotazy nebo obavami ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na privacy@brother-cee.com.