1. Domů
  2. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Budeme používat shromážděná data o vás pouze tehdy, pokud budete souhlasit. Ujišťujeme vás, že všechny tyto informace jsou zpracovávány v souladu se současnými zákony České republiky. Naším cílem je splňovat nejlepší internetové zkušenosti, včetně splnění ustanovení obsažených v zákoně o ochraně osobních údajů. Následující prohlášení určuje naše pravidla, týkající se osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím www.brother.cz ("Webová stránka"). 

1. Shromažďované údaje
- Shromažďujeme informace o vás, když se zaregistrujete, nebo používáte naši webovou stránku. K těmto informacím patří vaše jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa a výrobky, které jste zakoupili, spolu s dalšími informacemi o vašich zájmech nebo životním stylu.
- Tyto informace se budou rovněž shromažďovat při vyplnění a odeslání elektronického formuláře (například registrační formulář záruky výrobku a přehled produktů) pokaždé, když nám zašlete údaje prostřednictvím emailu.
- Nebudeme shromažďovat citlivé osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu.
- Používáme "cookies" k shromažďování dalších informací o vaší návštěvě webové stránky.
 
2. Používání cookies
- Cookie je textový soubor, který webová stránka odesílá na pevný disk vašeho počítače, obsahem jsou informace o oblastech vašeho zájmu. Cookies zaznamenávají pouze ty oblasti webové stránky, které jste navštívili prostřednictvím vašeho počítače během doby těchto návštěv.
- Tato webová stránka používá následující dva typy cookies:
- Session Cookies - jedná se o dočasné cookies, které zůstávají v počítači do chvíle, než opustíte stránku a umožňují přenos informací mezi oddíly webové stránky bez nutnosti znovu zadávat potřebné údaje.
- Persistent Cookies - tyto cookies zůstávají uložené v počítači i po opuštění webové stránky.
- Máte možnost přijmout nebo odmítnout cookies změnou nastavení ve svém prohlížeči. Chcete-li to provést, pokyny naleznete v nápovědě vašeho prohlížeče. Pokud cookies zakážete, nemusí být umožněno používání všech interaktivních součásti naší webové stránky.
 
3. Používané údaje
- Tyto informace používáme k poskytování a přizpůsobování našich služeb ve formě online i offline. Použití těchto informací může být spojeno s administrací záručního servisu pro daný výrobek. Tyto informace mohou být použity i v průběhu projednávání vašich dotazů, s cílem zajistit kvalitu výrobků a / nebo pro účely související se vzděláváním našich zaměstnanců.
- Zejména naše Persistent Cookies nám pomáhají s vaší identifikací, když se vrátíte na webovou stránku. Umožňují nám upravit obsah nebo reklamy podle vašich zájmů, nebo vyhnout se zobrazení stejných sad reklam. Během tohoto monitorování a analýzy můžeme využít pomoci třetích stran.
- Pokud jste vyslovili souhlas, můžeme použít tyto informace pro marketingové a propagační účely. To může například zahrnovat poskytování propagačních nabídek a / nebo informací o výrobcích a službách. V období, ve kterém můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, můžete určit, zda chcete nadále dostávat propagační a marketingové nabídky. Pokud se rozhodnete odhlásit z příjmu dalších propagačních a marketingových materiálů, stačí pouze vyplnit formulář a zaslat nám ho.
- Používáme osobní údaje i v naší strategické analýze a hodnocení trendů na trhu a při plánování výroby a zásob. Zejména používání Persistent Cookies, nám pomáhají rozvíjet souhrnné anonymní statistiky, které nám umožňují zjistit, jak uživatelé používají webovou stránku a pomáhají nám zlepšovat její strukturu. Při tvorbě těchto statistik vás nemůžeme osobně identifikovat.
- Skupina Brother působí po celém světě. Proto může být nutné v souvislosti s jakýmkoli výše uvedeným účelem přenést vaše osobní údaje ostatním členům skupiny Brother, nebo jiným třetím stranám, které spolupracují při poskytování našich služeb pro vás. Tato komunikace může vyžadovat přenos vašich osobních údajů mimo EEP (Evropský hospodářský prostor). Pokud takto učiníme, zaručujeme, že informace budou poskytnuty v souladu se zásadami ochrany osobních údajů a současnými zákony České republiky. Používáním webové stránky vyjadřujete souhlas, že s vašimi s osobními údaji bude takto naloženo.

 
4. Péče o vaše osobní údaje
- Přijali jsme příslušná opatření ve vztahu k bezpečnosti citlivých informací, které o vás vedeme.
- Vaše osobní data nebudou uchována v našich systémech déle, než je nezbytné k dosažení cíle zachování aktuálních informací.
- Pokud nás upozorníte, že údaje, které o vás máme, jsou nepřesné nebo zastaralé, budeme je aktualizovat.
- Máte právo za přenosový poplatek požádat o kopii vašich osobních údajů, které o vás uchováváme.