1. Domů Brother
  2. O společnosti Brother
  3. Životní prostředí a udržitelnost

Naším cílem je do roku 2030 snížit přímé a energetické emise o 65 %

Naše cíle se i nadále zaměřují na výrobu udržitelných výrobků, ochranu planety a podporu lidí v ochraně životního prostředí.

Open green forest landscape with trees

27 000 000 zachráněných stromů

Společně jsme pomohli zachránit 27 000 000 ohrožených stromů deštného pralesa a podpořili jsme místní komunity.

Recyklací snižujete množství odpadu, ale také pomáháte chránit nedotčené deštné pralesy se společností Cool Earth.

Prozkoumejte Cool Earth

Vize do roku 2050

Ve společnosti Brother se snažíme o bezpečnější a ekologičtější prostředí. Proto jsme si stanovili vizi, která má do roku 2050 ukázat náš dopad na životní prostředí.

Green industrial factory icon

Bez uhlíku

Snažíme se aktivně snižovat emise CO2 v celém řetězci při všech obchodních operacích a přispívat k vytváření bezuhlíkové společnosti.


Green recycling icon

Recyklace zdrojů

Našim cílem je maximální recyklace zdrojů pro zajištění udržitelného využívání přírodních zdrojů a minimalizace negativního dopadu na životní prostředí.

Green globe icon

Zvýšení biodiverzity

Snažíme se minimalizovat dopady podnikatelské činnosti na ekosystém a rozvíjet naše aktivity s cílem obnovy a zachování ekosystému.

A globe with a recycling icon in the middle and a city landscape round it on a green background

Brother a oběhové hospodářství

Prostřednictvím oběhového hospodářství se společnost Brother snaží produkovat odolnější výrobky s dlouhou životností, které vám pomohou na vaší cestě za udržitelností.


Brother a oběhové hospodářství
Woman sat at desk on a laptop sliming with a shelf in the background and green plants

CSR aktivity ve společnosti Brother

Ve společnosti Brother jsme odhodláni spolupracovat s komunitami a podporovat je. Od podpory Cílů udržitelného rozvoje OSN až po místní iniciativy se neustále snažíme budovat lepší svět.

Objevte naše CSR aktivity
A woman looking and drawing on a map with others in the background
Závazek vůči všem

Společnost Brother se zavázala k odpovědnému, etickému a udržitelnému podnikání, které je realizováno prostřednictvím našich zásad, kodexů a Globální charty skupiny Brother.

Hodnoty a filozofie

Three Brother technicians in a factory looking at a Brother toner

Výrobek a shoda s předpisy 

Společnost Brother dodržuje všechny zákonné požadavky a zajišťuje, aby všechny produkty byly odolné a poskytovaly tisk ve vysoké kvalitě.

Zjistěte více
Close up of hands holding coffee beans

Klik pro Zemi 

Zjistěte, jak můžete jedním kliknutím přispět k celosvětové ochraně životního prostředí. 

 

Klikněte a přispějte