1. Domů Brother
  2. O společnosti Brother
  3. Životní prostředí a udržitelnost
  4. Produkt a odpovědnost

Životní cyklus produktu

 

Brother přístroje se vyrábějí v Japonsku s využitím technologií, které šetří energii a jsou v souladu s nezbytnými evropskými právními předpisy.
Výroba probíhá v našich továrnách v Asii, kde se dohlíží na snižování spotřeby energií, CO2 emisí a odpadu. 
Naše produkty jsou bezpečně zabalené za použití pouze nezbytného množství recyklovatelných materiálů.
Různé skupiny produktů jako jsou tiskárny, skenery a tiskárny štítků se v rámci dovozu kombinují, aby se maximalizoval lodní náklad a snížily se CO2 emise.
Naše produkty představují úsporná řešení v rámci energie, papíru, tonerů i inkoustu od automatického oboustranného tisku až po režim spánku.
Brother přístroje, náplně i obaly jsou vybírány zpět a recyklovány prostřednictvím zpětného odběru zdarma. Tímto Brother podporuje organizaci Cool Earth, která se snaží zabránit dalšímu ničení deštných pralesů.

Certifikáty, prohlášení a směrnice

ISO 14064

Sídlo společnosti Brother v Japonsku je akreditováno pro ISO 14064, které specifikuje principy a požadavky na kvantifikaci a vykazování emisí skleníkových plynů. Podrobnosti o našich emisích naleznete na webových stránkách společnosti Brother.

https://global.brother/en/eco/facility/co2

 

ISO, nebo Mezinárodní organizace pro normalizaci, je největším světovým vývojářem norem, který činí průmysl efektivnějším.

My v Brother jsme držiteli akreditace ISO 14001 pro environmentální management. Je důležité ukázat náš závazek a snížit náš dopad na životní prostředí.

Standard byl aktualizován v roce 2015, aby bylo zajištěno, že environmentální osvědčené postupy budou plně přijaty ve všech oblastech podnikání. Všechny obchodní zastoupení společnosti Brother mají od září 2018 standard ISO 14001: 2015.

Politika ochrany životního prostředí EN

Politika ochrany životního prostředí CZ

REACH je nařízení Evropské unie o registraci, evaluaci, autorizaci a omezení chemikálií. Jejím cílem jezvýšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí zavedením regulací pro všechny evropské společnosti.

Jako zodpovědná a ekologicky uvědomělá firma Brother tyto požadavky naplňuje získáváním informací o vlastnostech chemických látek a registraci látek používaných v našich produktech dle REACH uzávěrek.

REACH chemické nařízení

Každý produkt Brother se vydává v souladu s Prohlášením o shodě, která prokazuje, že veškeré produkty splňují přísné požadavky všech platných směrnic. Prohlášení musí být vydáno výrobcem.

Upozornění: Zákaz použití nebezpečných látek (RoHS Statement) je nyní součástí Prohlášení o shodě.

Jako ekologicky odpovědná firma dodržujeme následující evropské zákony o odpadu: : Zákon o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), Zákon o bateriích, Zákon o obalech a obalových odpadech.

Produkty Brother jsou vyvíjeny s ohledem na recyklaci a obnovení materiálů, proto jsme založili různé systémy pro sběr odpadních zařízení na konci jejich životnosti. Společnost Brother tak dodržuje zákon OEEZ.

Cílem Zákonu o bateriích je redukování ekologických dopadů, kterou baterie představují, a zvýšení míry recyklace. Z těchto důvodů je každá z našich poboček v Evropě členem organizace na obnovu baterií a ekologické odpovědnosti.

Zákon o obalech a obalových odpadech se zaměřuje na čtyři oblasti správy odpadů: prevence, opětovné využití, recyklace a obnova. V rámci tohoto zákonu vás ujišťujeme, že metody balení a obaly, jsou tak efektivní a ekologicky přívětivé, jak je to jen možné.
Ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie je evropský zákon, kterým se stanovují ekologické požadavky na výrobky spojené se spotřebou energie. Jejím cílem je zvýšit energetickou účinnost a snížit negativní dopady na životní prostředí během návrhu a vývoje produktu. Stejně jako jsou naše produkty v souladu s platnou legislativou, Brother je členem EuroVAprint, sdružení výrobců zobrazovacích zařízení, které podepsaly dobrovolnou dohodu o průmyslu (Voluntary Industry Agreement), která má vést k neustálému zlepšování spotřeby energie v rámci průmyslu.
 
Životní prostředí detail zeleného listu

Ekologické certifikace

Jsme hrdí na to, že jsme obdrželi různé ekologické certifikáty. Zjistěte více.

Bezpečnostní listy

Vyžádejte si naše bezpečnostní listy prostřednictvím internetové stránky.

Podívejte se na vše