1. Domů Brother
  2. O společnosti Brother
  3. Životní prostředí a udržitelnost
  4. Přední recyklace tonerů na trhu

Naše dosavadní recyklace:

Recyklujte tonery zdarma

Želva plave v čistém moři obklopená rybami a korály

Udržitelnost je důležitá

My tuto skutečnost chápeme. Proto byla minimalizace našeho dopadu na planetu vždy zásadní součástí naší práce. 

Od vývoje dlouhotrvajících, efektivních a odolných produktů až po etické opětovné použití nebo recyklaci 100 % našich tonerových kazet - s nulovým odpadem na skládkách. Společně s našimi partnery, dodavateli a zákazníky po našem boku nadále usilujeme o udržitelnější a uhlíkově neutrální budoucnost.

Historie naší recyklace:

Náš proces recyklace:

Bílý kruh na fialovém pozadí s nápisy 20 % recyklováno, nulový odpad, 80 % opětovné použití a 100 % výkon a s tonerovou kazetou Brother

Uzavřený cyklus

Společnost Brother již několik let provozuje oběhové hospodářství pro sběr tonerů. Náš proces recyklace v uzavřeném cyklu znamená, že sbíráme všechny odpadní tonerové kazety a znovu je používáme nebo recyklujeme k výrobě nových.

Naše kazety procházejí kompletním oběhovým procesem. Protože plasty, které používáme, neobsahují perzistentní organické látky, mohou být používány opakovaně. 

Tento přístup nám umožňuje repasovat nebo recyklovat 100 % všech vrácených tonerových kazet.

Symbol recyklace a očíslované obrázky krabice, mechanické paže, ozubeného kolečka, schránky a ruky

Náš proces obnovy

Všechny tonery jsou nám vráceny. Po vrácení jsou všechny kazety znovu použity nebo recyklovány následujícím způsobem:

1. Vrácená kazeta: Všechny vrácené tonery přijímáme v jednom z našich evropských recyklačních zařízení.

2. Repasovaná nebo recyklovaná: Pokud lze kazetu znovu použít, postupujeme podle kroků 3-5. V opačném případě se recykluje na výrobu jiných výrobků.

3. Čištění a výměna: Kazeta je vyčištěna a opotřebované díly jsou vyměněny. Je přidán nový toner.

4. Kontrola kvality: Kazeta je zkontrolována, aby splňovala náš standard "jako nová".

5. Zabaleno a připraveno: Kazety připravené k prodeji v celé Evropě.

Solární panely na střechách továren se dvěma větrnými turbínami v pozadí a slunečnou oblohou.

Zelená energie, čistší planeta

Vlastníme recyklační továrny Brother ve Velké Británii a na Slovensku, čímž máme proces repasování a recyklace tonerových kazet plně pod kontrolou. Vždy, když v některé z našich továren znovu použijeme tiskovou kazetu, ušetříme 36 % CO2 v porovnání s výrobou nové kazety.

Obě továrny získaly uhlíkově neutrální status a běží na 100% zelené elektřiny. Na obou pracovištích zaměstnáváme přibližně 300 zaměstnanců, jejichž hlavním úkolem je neustále zlepšovat náš přístup k recyklaci, aby byla co nejefektivnější a nejšetrnější k životnímu prostředí.

Dva lidé drží krabice a tonerová kazeta mezi nimi

Recyklujeme společně

 

Recyklace se společností Brother je jednoduchá a zcela zdarma. Každá vrácená tonerová kazeta je znovu použita nebo recyklována do nového produktu. 

Díky vaší podpoře můžeme společně pokračovat ve výrobě udržitelných výrobků a zároveň minimalizovat negativní dopad na naši planetu.

 

Recyklujte spotřební materiál Brother

Řada větrných turbín na zeleném kopci s modrou oblohou a mraky.

O 65 % méně emisí do roku 2030

Věříme, že udržitelnost je víc než jen recyklace a odpovědný provoz; je to příležitost podpořit komunity, kterých jsme součástí, a mít pozitivní dopad na svět.

 

Životní prostředí a udržitelnost

Slova Cool Earth napsaná v bílé barvě a dva barevní papoušci v deštném pralesu.

Jak pomohli zákazníci společnosti Brother

Od roku 2009 přispíváme na Cool Earth prostřednictvím našeho recyklačního programu a podporujeme tak některé z nejohroženějších biotopů po celém světě. Zde jsou některé z nedávných projektů, které jste nám pomohli podpořit.

 

Objevte naše projekty s Cool Earth