1. Domů Brother
  2. O společnosti Brother
  3. Životní prostředí a udržitelnost
  4. Udržitelnost a společenská odpovědnost firem

Náš závazek k cílům udržitelného rozvoje OSN 

 

Co jsou cíle udržitelného rozvoje (SDG)

V roce 2015 přijalo všech 193 členských států Organizace spojených národů 17 cílů udržitelného rozvoje, jejichž cílem je učinit svět "více prosperujícím, inkluzivním, udržitelným a odolným". Tyto cíle se zaměřují na řadu různých oblastí od chudoby po oběhové hospodářství.

Společnost Brother se zaměřuje na 9 z těchto cílů, které jsou pro naše podnikání nejdůležitější, a zajišťuje, že přispíváme k udržitelnější společnosti.

Podívejte se na naše video a zjistěte, jak společnost Brother dosáhne těchto cílů udržitelného rozvoje.

Potřebujete recyklovat produkt Brother?

A globe with a recycling icon in the middle and a city landscape round it on a green background

Brother a oběhové hospodářství

Používáním produktů Brother můžete přispět k ochraně naší planety. To proto, že ve společnosti Brother usilujeme o oběhové hospodářství, kdy naše výrobky udržujeme, opravujeme a nakonec recyklujeme, nikoliv pouze vyměňujeme. Prostřednictvím oběhového hospodářství se společnost Brother snaží vytvářet odolnější výrobky s dlouhou životností, které vám pomohou na vaší cestě za udržitelností. Od recyklace tonerů až po opravy strojů se snažíme snižovat náš dopad na životní prostředí.

Ziskejte informace o oběhové ekonomice

Green transparent globe on green grass

Globální CSR

Snažíme se zajistit, aby společnost Brother byla udržitelná celosvětově, ne jen v Evropě, včetně našeho dodavatelského řetězce. V rámci toho se společnost Brother zavázala ke globálnímu paktu OSN a byla nezávisle posouzena společností EcoVadis.

Udržitelnost a CSR