Ekologická strategie společnosti Brother

Vykonávání činností k dosažení udržitelné společnosti pod heslem "Brother Earth".

V souladu s Brother Globální chartou (Global Charter), založenou v roce 1999, skupina Brother slibuje, že pomůže společnosti dosáhnout udržitelného rozvoje tím, že aktivně a průběžně s ohledem na dopad všech aspektů své činnosti na životní prostředí. Brother také zavedl ekologickou politiku (Environmental Policy), aby se společnost stala korporátní skupinou, která dodává ekologicky uvědomělé produkty, ve které je na životní prostředí dohlíženo v průběhu celého životního cyklu výrobku. Cílem je také povzbudit každého zaměstnance na celém světě, aby se zapojil do zachování životní prostředí.

Ke zvýšení úsilí v rámci Globální charty a environmentální politiky, skupina Brother vytvořila logo „Brother Earth“ a slogan, který symbolizuje environmentální aktivity skupiny s jednotným poselstvím „Pracujeme s vámi na zlepšení životního prostředí.“ Kromě toho akční plán Brother Group Environmental 2018 (2016-2018), nový střednědobý akční plán pro životní prostředí, je již osmý po prvním akčním plánu Brother (Voluntary Plan), který byl formulován v roce 1993. Stavíme na základech předchozí práce na životním prostředí a stanovujeme si ambiciózní cíle.

Pod heslem "Brother Earth" se každý zaměstnanec stále více zaměřuje na ekologicky uvědomělé úsilí všech našich obchodních aktivit na pomoc při budování udržitelné společnosti.

Brother ekologická politika a její aplikace v ekologických aktivitách

Brother ekologická politika je založena na Brother Group Global Charter a sumarizuje specifické koncepty ekologických aktivit. Protože se jedná o jedinou jednotnou politiku ochrany životního prostředí pro celou skupinu, Brother celosvětově vyvíjí aktivity na ochranu životního prostředí a jeho cílem je poskytovat nové hodnoty a to nejen prostřednictvím výkonu a kvality produktů, ale také podporou životního prostředí.

Základní filozofie

Společnost Brother trvale působí tak, že snižuje dopad všech aspektů svého podnikání na životní prostředí tak, aby společnost mohla dosáhnout udržitelného rozvoje.

Základní ekologická politika

Starost o životní prostředí musí být základním kamenem všech operací. Bezpečnost a dopad na životní prostředí musí být hlavními aspekty v každé fázi životního cyklu výrobku, od návrhu, vývoje, výroby, využití zákazníkem i likvidace a opětovné použití a recyklace.