1. Domů Brother
 2. Podmínky a ujednání

PŘED POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK SI TYTO PODMÍNY PEČLIVĚ PŘEČTĚTE  
 
CO JE OBSAHEM TĚCHTO PODMÍNEK?

Tyto podmínky uvádějí pravidla pro používání našich webových stránek www.brother.cz (dále jen naše stránky).

KDO JSME A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

www.brother.cz je stránka provozovaná společností Brother Central and Eastern Europe GmbH, odštěpný závod, dále jen (”my”). Jsme registrováni v České republice pod číslem společnosti CZ683908338 a máme své registrované sídlo na adrese Veveří 102, 616 00 Brno. Adresa našeho obchodního ústředí je Pfarrgasse 58, 1230 Vídeň. Naše daňové číslo je ATU15068708. Jsme společnost s ručením omezeným. Chcete-li nás kontaktovat, pošlete nám e-mail na adresu info@brother.cz [nebo zavolejte na zákaznickou linku na čísle +420541426911].

POUŽÍVÁNÍM NAŠICH STRÁNEK SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI  

Používáním našich stránek potvrzujete, že přijímáte tyto podmínky používání, a souhlasíte s tím, že je budete dodržovat. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte naše stránky používat. Doporučujeme vám, abyste si kopii těchto podmínek vytiskli pro budoucí potřebu.

MOHOU SE NA VÁS VZTAHOVAT I DALŠÍ NAŠE PODMÍNKY 

Tyto podmínky použití odkazují na následující doplňující podmínky, které se vztahují i na vaše používání stránek:

 • Naše zásady ochrany osobních údajů https://www.brother.cz/privacy-policy, které stanoví podmínky, na základě kterých zpracováváme osobní údaje, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytnete. Používáním našich stránek souhlasíte s takovým zpracováním a potvrzujete, že všechny údaje, které jste poskytli, jsou správné.
 • Naše zásady o souborech cookie https://www.brother.cz/about-brother/cookie-policy, které uvádějí informace o cookies používaných na našich stránkách.

TYTO PODMÍNKY MŮŽEME MĚNIT

Tyto podmínky čas od času upravujeme. Pokaždé, když budete chtít naše stránky použít, zkontrolujte prosím tyto podmínky, abyste se ujistili, že rozumíte podmínkám, které jsou momentálně platné. [Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány dne 25.5.2018.]

NAŠE STRÁNKY MŮŽEME MĚNIT  

Čas od času můžeme naše stránky aktualizovat a měnit, aby odrážely změny našich produktů, potřeby našich uživatelů a naše obchodní priority.

NAŠE STRÁNKY MŮŽEME POZASTAVIT NEBO ZRUŠIT  

Naše stránky jsou k dispozici bezplatně. Nezaručujeme, že naše stránky nebo jakýkoli obsah na nich bude vždy k dispozici nebo nebude přerušen. Můžeme pozastavit nebo zrušit nebo omezit dostupnost celých našich stránek nebo jejich části, a to z obchodních a provozních důvodů. Pokusíme se vás o jakémkoli pozastavení nebo zrušení včas informovat.
 
Nesete odpovědnost za to, že si všechny osoby, které přistupují k našim stránkám prostřednictvím vašeho internetového připojení, budou vědomy těchto podmínek používání a dalších platných podmínek a že je budou dodržovat.

NAŠE STRÁNKY JSOU PRO UŽIVATELE V ČESKÉ REPUBLICE

Naše stránky jsou zaměřeny na osoby s bydlištěm v České republice. Netvrdíme, že obsah dostupný na našich stránkách nebo prostřednictvím našich webových stránek je vhodný pro použití nebo dostupný na jiných místech.

ÚDAJE KE SVÉMU ÚČTU MUSÍTE UCHOVÁVAT V BEZPEČÍ

Pokud jste si v rámci našich bezpečnostních postupů zvolili nebo vám byl přidělen identifikační kód uživatele, heslo nebo jakákoli jiná informace, musíte tyto informace považovat za důvěrné. Nesmíte je sdělit žádné třetí straně.
 
Máme právo kdykoli zablokovat jakýkoli identifikační kód uživatele nebo heslo, ať už jste si je zvolili vy, nebo vám byly přiděleny, pokud jste podle našeho odůvodněného názoru nesplnili některá ustanovení těchto podmínek.
 
Pokud víte nebo máte podezření, že někdo jiný než vy zná váš identifikační kód uživatele nebo heslo, musíte nás o tom neprodleně informovat na adrese info@brother.cz / +420541426911.

JAK SMÍTE POUŽÍVAT MATERIÁLY NA NAŠICH STRÁNKÁCH  

Jsme vlastníkem nebo držitelem licence na všechna práva duševního vlastnictví na našich stránkách a v materiálech, které jsou na nich zveřejněny. Tato díla jsou chráněna autorskými zákony a úmluvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.
 
Můžete si vytisknout jednu kopii a stahovat si úryvky ze všech stránek na našich webových stránkách, a to pro vaše osobní použití. Rovněž můžete upozornit jiné osoby v rámci vaší organizace na obsah, který je na našich stránkách zveřejněný.
 
Nesmíte žádným způsobem upravovat fyzické nebo digitální kopie jakýchkoli materiálů, které jste vytiskli nebo stáhli, a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, videa nebo zvukové sekvence ani libovolnou grafiku odděleně od doprovodného textu.
 
Vždy musí být uvedeno, že jsme my (nebo jiný identifikovaný přispěvatel) autory obsahu na našich stránkách.
 
Žádnou část obsahu na našich stránkách nesmíte používat pro komerční účely, aniž byste od nás nebo od našich poskytovatelů licence získali licenci.
 
Pokud si vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete kteroukoli část našeho webu v rozporu s těmito podmínkami používání, vaše právo na používání našich stránek okamžitě zaniká a musíte na naši žádost vrátit nebo zničit všechny kopie materiálů, které jste vytvořili.

NESPOLÉHEJTE SE NA INFORMACE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

Obsah na našich stránkách je určen pouze pro všeobecnou informaci. Nemá se jednat o rady, na které byste se měli spoléhat. Před tím, než budete jednat nebo se zdržíte jakéhokoli jednání na základě obsahu na našich stránkách, se musíte poradit s odborníkem nebo specialistou.
 
Přestože vyvíjíme přiměřené úsilí o aktualizaci informací na našich stránkách, neposkytujeme žádná vyjádřená ani implicitní prohlášení, záruky ani garanci, že obsah na našich stránkách je přesný, spolehlivý, úplný nebo aktuální.

NENESEME ODPOVEDNOST ZA STRÁNKY, NA KTERÉ ODKAZUJEME  

Pokud naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Takové odkazy by neměly být vykládány tak, že tyto propojené webové stránky nebo informace, které na nich můžete získat, schvalujeme.
 
Nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů nemáme žádnou kontrolu.

OBSAH VYTVOŘENÝ UŽIVATELI JSME NESCHVÁLILI  

Tyto webové stránky mohou obsahovat informace a materiály nahrané ostatními uživateli stránek, včetně nástěnek a chatovacích místností. Tyto informace a materiály jsme neověřili ani neschválili. Názory vyjádřené ostatními uživateli na našich stránkách nepředstavují naše názory nebo hodnoty.
 
Chcete-li podat stížnost na informace a materiály nahrané jinými uživateli, kontaktujte nás na adrese info@brother.cz.

NAŠE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ JSTE UTRPĚLI  

Jste-li spotřebitel nebo obchodní uživatel:

 • Nevylučujeme ani neomezujeme odpovědnost vůči vám v případech, kdy by to bylo protiprávní. Patří sem odpovědnost za úmrtí nebo újmu na zdraví způsobenou naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů a za podvod nebo podvodné uvedení v omyl.
 • Na odpovědnost vzniklou v důsledku dodávky jakýchkoli produktů se budou vztahovat různá omezení a vyloučení odpovědnosti, která budou uvedena v našich všeobecných podmínkách dodávek https://www.brother.cz/terms-and-conditions.

Jste-li obchodní uživatel:

 • Vylučujeme veškeré implicitně vyjádřené podmínky, záruky, prohlášení nebo jiné podmínky, které se mohou vztahovat na naše stránky nebo jakýkoli jejich obsah.
 • Neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu, ať již se opírá o smlouvu, nedovolené jednání (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinou skutečnost, a to i v případě, že je předvídatelná, vyplývá z následujících skutečnostní nebo s nimi souvisí:
 1. používání nebo nemožnost používat naše stránky; nebo
 2. používání nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zobrazený na našich stránkách.
 • Především neneseme odpovědnost za:
  •    ztrátu zisku, prodejů, obchodu nebo příjmu;
  •    přerušení obchodní činnosti;
  •    ztrátu předpokládaných úspor;
  •    ztrátu obchodní příležitosti, dobré vůle nebo pověsti; nebo
  •    jakoukoli nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu.

Jste-li spotřebitel:

 • Vezměte prosím na vědomí, že naše stránky poskytujeme pouze pro domácí a soukromé použití. Souhlasíte s tím, že naše stránky nebudete využívat k jakýmkoli komerčním nebo obchodním účelům, a neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za ztrátu zisku, ztrátu obchodu, přerušení obchodní činnosti nebo ztrátu obchodní příležitosti.
 • Pokud vadný digitální obsah, který jsme poskytli, poškodí zařízení nebo digitální obsah, který patří vám, a bude to způsobeno tím, že jsme nezajistili přiměřenou péči a dovednosti, buď škodu opravíme, nebo vám zaplatíme náhradu škody. [Nebudeme však odpovídat za škody, kterým jste mohli předejít, kdybyste se řídili naším doporučením a využili bezplatnou aktualizaci, nebo za škody, které jste způsobili tím, že jste nedodrželi pokyny k instalaci nebo minimální systémové požadavky, které jsme doporučili.]

NENESEME ODPOVĚDNOST ZA VIRY A NESMÍTE JE VKLÁDAT NA NAŠE STRÁNKY  

Nezaručujeme, že naše stránky budou bezpečné nebo nebudou obsahovat chyby či viry.
 
Nesete odpovědnost za konfiguraci informačních technologií, počítačových programů a platformy pro přístup na naše stránky. Měli byste používat svůj vlastní antivirový software.
 
S našimi stránkami nesmíte nesprávně zacházet vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který je škodlivý nebo technologicky závadný. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup na naše stránky, server, na kterém jsou naše stránky uloženy, nebo jakýkoli server, počítač nebo databázi připojenou k našim stránkám. Naše stránky nesmíte napadat prostřednictvím útoku typu odmítnutí služby (denial-of-service) nebo distribuovaného útoku typu odmítnutí služby. Nedodržením tohoto ustanovení byste spáchali trestný čin podle zákona č. 40/2009 Sb. Každé takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme spolupracovat s těmito orgány tím, že jim sdělíme vaši totožnost. V případě takového porušení s okamžitou platností zaniká vaše právo používat naše stránky.

PRAVIDLA ODKAZOVÁNÍ NA NAŠE STRÁNKY

Můžete odkazovat na naši domovskou stránku, pokud tak učiníte řádným a legálním způsobem a pokud tak nepoškodíte nebo nezneužijete naši pověst.
 
Nesmíte vytvořit odkaz takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu spojení, schválení nebo potvrzení z naší strany, které neexistuje. Odkaz na naše stránky nesmíte vytvořit na žádné webové stránce, kterou nevlastníte.
 
Naše stránky nesmí být vloženy v rámu na žádných jiných stránkách ani nesmíte vytvořit odkaz na jinou část našich stránek, než je domovská stránka.
 
Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění odvolat souhlas s odkazem.
 
Webová stránka, na které na naše stránky odkazujete, musí ve všech ohledech vyhovovat normám pro obsah stanoveným v našich zásadách přijatelného používání https://www.brother.cz/terms-and-conditions.
 
Pokud si přejete vytvořit odkaz nebo využít obsah na našich stránkách jiným způsobem, než je uvedeno výše, kontaktujte nás na adrese info@brother.cz.

ZÁKONY KTERÉ ZEMĚ SE VZTAHUJÍ NA JAKÉKOLI SPORY?  

Jste-li spotřebitelem, vezměte prosím na vědomí, že tyto podmínky používání, jejich předmět a jejich sestavení se řídí právem země vašeho trvalého pobytu. Souhlasíte a i my souhlasíme, že soudy České republiky budou mít výlučnou příslušnost.
 
Pokud jste obchodní společnost, tyto podmínky použití, jejich předmět a jejich sestavení (a případné mimosmluvní spory nebo nároky) se řídí právem České republiky. Souhlasíme, že výlučnou příslušnost budou mít soudy České republiky.

NAŠE OCHRANNÉ ZNÁMKY JSOU REGISTROVÁNY  

Název a logo společnosti Brother jsou v Evropě registrované ochranné známky. Bez našeho souhlasu je nesmíte používat.