1. Domů
  2. Podmínky a ujednání

Podmínky a ujednání

Podmínky používání

Tyto podmínky a ujednání („Podmínky“), spolu s Politikou ochrany osobních údajů spravují Vaše používání webové stránky, kterou my, Brother UK Limited („Brother“), provozujeme na URL: http://www.brother.co.uk („Webová stránka“).
Brother je společnost svázaná v Anglii a Walesu se společností číslo 29301, jejichž registrovaná ústředna sídlí na Shepley Street, Guide Bridge, Audenshaw, Manchester M 34 5JD. Její číslo VAT je GB145937540. Tato Webová stránka http://www.brother.cz poskytovaná společností Brother UK Limited může být použita pouze k informačním účelům. Používáním Webové stránky, nebo stahováním materiálů z Webové stránky souhlasíte s Podmínkami a ujednáními stanovenými dále. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte webovou stránku a nestahujte materiály z Webové stránky. Webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky provozované společníky společnosti Brother. Používání takovýchto stránek je předmětem specifických podmínek a ujednání takovýchto stránek. Navíc po Vás může být požadován souhlas s jinými podmínkami a ujednáními nejen včetně těch v Licenční smlouvě koncového uživatele (pokud stahujete jistý obsah), které budou převažovat v případě vyhnutí se pochybnostem a možného konfliktu. Pokud máte nějaké komentáře nebo otázky o těchto Podmínkách nebo Webové stránce, kontaktujte prosím tým administrátorů Brother.

Používání materiálů

Společnost Brother nebo třetí strana, která získala licenci společnosti Brother, si vyhrazuje veškerá práva na duchovní majetek (práva, která mohou být chráněna autorským právem, designovým právem, právem na ochranu obchodní známky a dalšími právy duchovního majetku) co se týče jakýchkoliv dokumentů, programů, filmů, animací, článků, náčrtů, kreseb, softwaru, databází, obchodních známek, log a dalších materiálů dostupných na Webové stránce (Informace). Vyjma umožnění vašeho osobního použití Informací dostupných na Webové stránce, stejně tak jako práv přidělených Vám podle aplikovatelného práva, je vám zakázáno kopírovat, distribuovat, měnit, zobrazovat, ukazovat, veřejně přenášet nebo jinak vytvářet odvozené produkty jakýchkoliv z těchto informací, celku nebo části, nehledě na médium, bez předchozího písemného svolení majitele práva duchovního majetku.

Odvolání

I když společnost Brother vyvíjí maximální úsilí, aby nabídla přesné a aktuální informace na Webové stránce, nenabízí záruky žádného druhu, vyslovené nebo odvozené, k jejich přesnosti či vhodnosti (včetně záruk, že jakákoliv specifická informace vyhovuje vašemu záměru, nebo že informace je prosta chyb a počítačových virů). Společnost Brother nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoliv chyby nebo opomenutí v informacích na Webové stránce. V žádném případě nebude společnost Brother odpovědna za jakékoliv porušení, ztrátu nebo poškození jakéhokoliv charakteru, nejen včetně problémů s počítačem, ztráty údajů, ztráty zisků, ztráty obchodních příležitostí, přerušení obchodu nebo za nepřímé, speciální, nahodilé, represivní, případné nebo vyplývající újmy jakéhokoliv charakteru, které pocházejí z Vašeho používání informací na Webové stránce, vašeho používání jakýchkoliv informací získaných z webových stránek, na které Webová stránka odkazuje, nebo nemožnosti používat Webovou stránku, nebo jiné webové stránky, na něž Webová stránka odkazuje. Pamatujte, že informace na webové stránce mohou být změněny nebo vymazány bez předchozího oznámení.

Toto odvolání není zamýšleno k omezení odpovědnosti společnosti Brother v porušení jakýchkoliv závazných požadavků daných aplikovaným právem.

Odkazy na další stránky

Jakékoliv stránky třetí strany, které odkazují na, nebo jsou odkázány z webové stránky, nejsou pod kontrolou společnosti Brother a společnost Brother není odpovědná za obsah jakékoli takto odkázané stránky. Společnost Brother Vám poskytuje tyto odkazy pouze pro vaše jednodušší vyhledávání informací a zahrnutí jakéhokoliv odkazu na stránku neznamená, že ji společnost Brother podporuje.

Ochrana osobních údajů

Společnost Brother respektuje vaše soukromí. Můžete vstoupit a prohlížet většinu webových stránek, aniž byste museli sdělovat svoje osobní údaje a ukládat informace získané prostřednictvím cookies, které používáme. Při shromažďování nebo používání vašich osobních údajů, chráníme vaše soukromí a držíme se veškerých zákonů, nejen včetně Zákona o ochraně dat a Směrnic osobních údajů a elektronické komunikace. Protože webová stránka může obsahovat odkazy na třetí stranu, nepřebírá společnost Brother odpovědnost za to, jakým způsobem může být nakládáno s vašimi osobními údaji při vstupu a prohlížení odkazovaných stránek.

Cookies

Cookie je textový soubor, který webová stránka odesílá na pevný disk vašeho počítače, aby webová stránka pracovala lépe.

Tato webová stránka používá následující dva typy cookies:


Session Cookies: toto jsou dočasné cookies, které zůstanou ve vašem počítači do té doby, než opustíte webovou stránku.  
Persistent Cookies: tyto zůstávají ve vašem počítači, poté co opustíte webovou stránku.

Tyto cookies se používají pro:

  • Záznam nastavení a změn provedených vámi
  • Ukládání informací z webové stránky na váš disk pro rychlejší přístup
  • Ukládání stálých informací pro přenos mezi dvěma stránkami
  • Záznam toho, kterou sekci či jazyk webové stránky navštěvujete (abyste byli přesměrováni na správnou jazykovou verzi)
  • Pomáhají nám rozpoznat vás, když se vrátíte na webovou stránku a umožňují nám uzpůsobit obsah nebo reklamy, aby vyhovovali Vaším preferovaným zájmům nebo se vyvarovat toho, abychom vám opakovaně ukazovali stejné reklamy

Využíváme třetí stranu k asistenci v tomto sledování a analýze.


Máte možnost přijímat nebo odmítat cookies změnou nastavení ve svém prohlížeči. Pokud byste takto rádi učinili, nahlédněte prosím do menu nápovědy ve vašem prohlížeči. V případě, že cookies zakážete, nemusíte být schopni používat všechny interaktivní součásti naší Webové stránky.

Ochranné známky

Brother a Brother logo* jsou ochranné známky společnosti Brother Industrie, Ltd., registrované v Japonsku a dalších zemích. Jakákoliv obchodní jména, loga a názvy výrobků jiných společností, objevujících se na webové stránce jsou obchodními jmény nebo ochrannými známkami těchto příslušných společností.

 

Rozsah platnosti

Jestliže jakékoliv ustanovení v těchto Podmínkách je shledáno jako ilegální, neplatné nebo jinak nevykonatelné kvůli zákonům jakéhokoliv státu či země, v níž měli být tyto Podmínky platné, pak v takovémto státě nebo zemi, do míry, do které je takové ustanovení ilegální, neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude odstraněno z těchto Podmínek. Jakákoliv takováto ilegálnost, neplatnost nebo jiná nevykonatelnost neovlivní ostatní ustanovení Podmínek, která zůstanou platné v plném rozsahu.

Rozhodující právo

Tyto Podmínky a jakákoliv záležitost vycházející nebo ve spojení s těmito Podmínkami bude řízena a chápána v souladu s právem České republiky a soudy České republiky budou mít výlučnou pravomoc nad jakoukoliv žalobou nebo záležitostí vycházející, nebo ve spojení s těmito Podmínkami.

Kontaktní informace

Brother International CZ s.r.o.
Veveří 102, 616 00 Brno
Tel: +420 541 426 911
Fax: +420 541 212 463
Email: info@brother.cz