1. Domů Brother
  2. O společnosti Brother
  3. Životní prostředí a udržitelnost
  4. Cool Earth
  5. Projekty s Cool Earth
Zaměstnanec RWSSP během výzkumné návštěvy ve vesnicích v Milne Bay pomáhá projektům Cool Earth, které Brother podporoval.

Musíme podniknout kroky k ochraně naší planety, dokud ještě můžeme

Bezpečnost naší planety je každý den ohrožena změnou klimatu a ve společnosti Brother věříme, že ochrana našich posledních deštných pralesů je zásadní pro zastavení a zvrácení některých škod, které byly způsobeny. Proto spolupracujeme se společností Cool Eartha na tuto spolupráci jsme náležitě hrdí. 

Deštné pralesy jsou přirozenými pohlcovači uhlíku - pohlcují oxid uhličitý, čímž pomáhají zabránit zvyšování teploty na Zemi, takže jejich ochrana je životně důležitá, stejně jako podpora lidí, kteří v nich žijí. Musíme zajistit, aby komunity, které žijí v těchto ekosystémech, měly znalosti, podporu a vybavení potřebné k ochraně, prosperitě a konečné záchraně deštných pralesů.

Je nezbytné, abychom tuto iniciativu v oblasti klimatu podpořili. Od počátku spolupráce s Cool Earth podpořil Brother ochranu více než 70 000 hektarů deštného pralesa: Přibližně 27 milionů stromů s kapacitou pro skladování více než 37 milionů tun uhlíku. Tímto se chrání bohatá biologická rozmanitost a zachovávají se světová úložiště uhlíku.


Pokud mají naše deštné pralesy hrát významnou roli v pohlcování CO2 a udržovat naši planetu zdravou, musí dostat příležitost k prosperitě.

Podpořte Cool Earth a její iniciativy recyklací použitého spotřebního materiálu

Nedávné iniciativy Cool Earth byly podpořeny díky zákazníkům společnosti Brother. 

Následky lesních požárů v obci Potsoteni v Peru.

Prevence požárů v Amazonii

V rámci nového partnerství s organizací Central Asháninka del Río Ene (CARE) poskytuje Cool Earth podporu místním samosprávám s cílem zajistit důležité financování iniciativ v oblasti prevence požárů. Jedná se o čtyři klíčové programy: prevence (právní, fyzická), příprava a kontrola, šíření informací a propagace a financování.

Dlouhodobým cílem je poskytnout lidem školení, které jim umožní rozpoznat a sledovat měnící se podmínky v lesích a bojovat s požáry ještě před jejich vznikem.

Organizace Asháninka má dlouhou historii používání řízeného vypalování v boji proti lesním požárům. Přizpůsobení se změně klimatu prostřednictvím nového pojetí tradičních postupů obhospodařování půdy vytvoří nové způsoby ochrany deštného pralesa. To chrání domovy, živobytí a zdraví naší planety.

 

Pohled z ptačí perspektivy na okraje vesnice Asháninka na okraji Rio Ene v Peru.
Žena při sklízni kakaových bobů pro výrobu čokolády v Papui Nové Guineji.
Umývárna rukou. Zákazníci společnosti Brother pomáhají fondu pro snižování nemocnosti v Papui-Nové Guineji.

Jak čisté ruce chrání deštný prales na Nové Guineji

Možná si nemyslíte, že pravidelné mytí rukou pomáhá v boji proti odlesňování, ale opak je pravdou.

Na Papui-Nové Guineji společnost Brother podporuje Cool Earth, aby poskytla 24 mycích stanic pro komunity deštných pralesů. Jak tohle opatření zachrání stromy? Mytí rukou je prvním krokem v dominovém efektu pozitivních opatření, která zajistí, že les a jeho komunity zůstanou zdravé. Tohle podporuje kulturu zdraví a hygieny. 

Čisté ruce znamenají menší výskyt onemocnění. Méně nemocí zajistí, že v deštném pralese bude žít více zdravých lidí, kteří jej budou chránit. Více zdravých lidí znamená méně návštěv drahých zdravotnických zařízení. Menší výdaje na léčbu znamenají větší finanční jistotu. A větší finanční jistota znamená menší ekonomický tlak na kácení a prodej dřeva z deštných pralesů.

Stanice na mytí rukou, které vybudovali místní obyvatelé ve školách, na trzích a ve zdravotních střediscích výrazně zlepšily život více než 2 500 lidí. Kromě toho proběhlo další hygienické školení pro 33 dobrovolníků z osmi vesnic.

 

 

Zjistěte, co dalšího můžete udělat, abyste pomohli a podpořili Cool Earth ještě dnes.