1. Domů Brother
  2. Co je GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé jako GDPR) přináší nová práva pro jednotlivce a nový soubor přísných povinností pro společnosti, jako je Brother, které uchovávají a zpracovávají vaše osobní údaje.

Pro společnost Brother bylo získávání a udržování důvěry našich zákazníků a obchodních partnerů vždy nejvyšší prioritou. Vítáme pozitivní změny, které GDPR zavádí.

Tyto nové celoevropské zákony poskytují jednotlivcům větší kontrolu nad tím, jak jsou jejich osobní údaje uchovávány a používány.

Osobní údaje shromažďuje společnost Brother prostřednictvím registrace produktů, podrobností o účtu online a pomocí dalších metod.

Tyto údaje používáme, abychom vám mohli nadále poskytovat skvělé služby. Jedná se např. o přizpůsobení informací, které vám zašleme. Naším cílem je zasílat relevantní a užitečné informace pro vaše potřeby.

Tyto údaje vždy používáme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Podle nových pokynů musí souhlas se shromažďováním a používáním těchto osobních údajů být specifický, informovaný, jednoznačný a svobodný. Pokud zákazníci neudělili svůj souhlas, nemůžeme jejich údaje pro marketingové účely používat .

V případě porušení pravidel existují pro společnost vážné právní důsledky.
"Osobními údaji" se rozumí jakákoli informace týkající se osoby, která může být přímo nebo nepřímo identifikována prostřednictvím odkazu na identifikátor.

Příklady identifikátorů zahrnují jména, adresy, identifikační čísla, on-line identifikátory (včetně IP adres) a také jeden nebo více faktorů, které definují osobu jako jsou kulturní, sociální, genetické, fyzické a ekonomické informace.

Jednotlivci mají práva na své osobní údaje, jako je právo na vymazání, omezení zpracování a právo požádat o kopii jakýchkoli údajů.
Business woman in an office

Hledáte podrobnější informace?

Ujišťujeme vás, že vaše soukromí a používání všech údajů bereme velmi vážně. Podrobnější informace naleznete v našich úplných zásadách ochrany osobních údajů.

 

Kontaktní logo

Další informace získate zde