Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé jako GDPR) přináší nová práva pro jednotlivce a nový soubor přísných povinností pro společnosti, jako je Brother, které uchovávají a zpracovávají vaše osobní údaje.

Pro společnost Brother bylo získávání a udržování důvěry našich zákazníků a obchodních partnerů vždy nejvyšší prioritou. Vítáme pozitivní změny, které GDPR zavádí.

Tyto nové celoevropské zákony poskytují jednotlivcům větší kontrolu nad tím, jak jsou jejich osobní údaje uchovávány a používány.

"Osobními údaji" se rozumí jakákoli informace týkající se osoby, která může být přímo nebo nepřímo identifikována prostřednictvím odkazu na identifikátor.

Příklady identifikátorů zahrnují jména, adresy, identifikační čísla, on-line identifikátory (včetně IP adres) a také jeden nebo více faktorů, které definují osobu jako jsou kulturní, sociální, genetické, fyzické a ekonomické informace.

Jednotlivci mají práva na své osobní údaje, jako je právo na vymazání, omezení zpracování a právo požádat o kopii jakýchkoli údajů.
Osobní údaje shromažďuje společnost Brother prostřednictvím registrace produktů, podrobností o účtu online a pomocí dalších metod.

Tyto údaje používáme, abychom vám mohli nadále poskytovat skvělé služby. Jedná se např. o přizpůsobení informací, které vám zašleme. Naším cílem je zasílat relevantní a užitečné informace pro vaše potřeby.

Tyto údaje vždy používáme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Podle nových pokynů musí souhlas se shromažďováním a používáním těchto osobních údajů být specifický, informovaný, jednoznačný a svobodný. Pokud zákazníci neudělili svůj souhlas, nemůžeme jejich údaje pro marketingové účely používat .

V případě porušení pravidel existují pro společnost vážné právní důsledky.
Business woman in an office

Hledáte podrobnější informace?

Ujišťujeme vás, že vaše soukromí a používání všech údajů bereme velmi vážně. Podrobnější informace naleznete v našich úplných zásadách ochrany osobních údajů.

 

Další informace získate zde