1. Domů Brother
  2. Řešení Brother
  3. Řešení pro zdravotní péči
  4. Příjem do nemocnice
Recepční sedí u stolu s počítačem, sedící pacientka čte noviny

Proč zvolit Brother pro technologii příjmu pacientů?

Chápeme, že příjem pacienta je prvním krokem na jeho cestě. Rychlost a přesnost jsou nezbytné pro bezpečnou a bezproblémovou praxi ve zdravotnictví.

Zaměstnanci na příjmu jsou pod tlakem, aby poskytovali rychlý přístup k přesným a aktuálním souborům.

Využití technologie příjmu pacientů může tento proces zefektivnit. Odborné znalosti společnosti Brother v oblasti zdravotní péče mohou pomoci najít správné řešení tisku a skenování údajů při příjmu pacientů.

Rozumíme příjmu pacientů ve zdravotnictví

Ikona bílách hodin v šedozeleném kruhu

Zvýšení efektivity

Zrychlete skenování souborů pacientů a centralizujte jejich údaje. Zamezte zpoždění pro lékaře přístupem k aktuálním záznamům o pacientech.

Ikona bílé osoby a štítu v šedozeleném kruhu

Bezpečnost pacienta

Rychlé skenování a tvorba štítků snižuje riziko chybně označených souborů, nebo nečitelného rukopisu.

Ikona třech bílých kolček v šedozeleném kruhu

Integrace

Propojte skenovací a tiskovou technologii s klinickým softwarem a systémy správy pacientů.

Doktor s modrými rukavicemi drží soubor pacientky s jejími detaily na štítku, pacientka leží na nemocničním lůžku

Štítky údajů o pacientech

Umožněte klinickým pracovníkům tisknout a aplikovat jednotlivé štítky do souborů pacientů pro jasné a přesné záznamy.

  • Kompaktní, prostorově úsporné tiskárny štítků
  • Bezpečné, individuální štítky pacientů snižují riziko chybného označení
  • Přesné a jasné štítky záznamů pacientů, které předcházejí nečitelnému rukopisu

Prozkoumejte značení údajů pacientů

Pacientka leží na posteli, skenování dokumentu pacientky skenerem Brother ADS-3600W

Skenování záznamů pacienta

Přesně naskenujte poznámky, aby odpovídaly digitálním záznamům pacienta. Informace o pacientech lze pak bezproblémově a bezpečně zpřístupnit příslušným oddělením.

  • Rychlé a přesné aktualizace souborů pacientů
  • Jednoduché použití pro vytížený administrační personál
  • Bezproblémová integrace do stávajících systémů správy pacientů

 

Prozkoumejte značení údajů pacientů

Potřebujete více informací nebo máte dotaz?