1. Domů Brother
  2. Řešení Brother
  3. Bezpečnost a cena
Náš bezpečnostní tisk umožňuje odesílat specifické úlohy do tiskárny, ale zpožďuje jejich uvolnění k tisku až do zadání bezpečnostního PIN kódu. Stačí pouze v ovladači při odeslání úlohy zadat PIN, dále tisk uvolnit z fronty na ovládacím panelu až budete u tiskárny a nikdo na vaše dokumenty nebude vidět.
Případně náš PrintSmart Secure Pro software bude tisknout pouze při použití PIN kódu nebo NFC ID karty pro uvolnění úlohy z paměti tiskárny.
Pokud jste použil funkci zabezpečeného tisku v ovladači tiskárny, zpravidla po odeslání tiskové úlohy do fronty ve vaší tiskárně může čekat na vybavení, dokud se tiskárna nevypne, což je riziko pro důvěrné dokumenty. Časovým výmazem lze tiskárně zadat, aby odstranila vaše zabezpečená tisková data po uplynutí nastaveného časového intervalu od hodin až po dny.
Existuje několik možností. Jeden způsob jak rozhodnete, kdo může tisknout, faxovat, skenovat a kopírovat a kdo ne, je využití Secure Function Lock. Přístup uživatelů k funkcím je pak podmíněn právy jejich PIN kódu nebo NFC karty. U některých zařízení Brother můžete také pro správu použít Active Directory nebo LDAP. Další možností je použít software Brother PrintSmart Secure Pro k povolení tisku a skenování.
Ne. Nahráváním svých dokumentů na FTP je nejen ponecháte přístupné pro narušení, ale vaše vnitřní síť by také mohla být ohrožena, když otevřete bránu. Pokud se obáváte, můžete dokumenty zakódovat těsně před nahráním a odesláním na SFTP (Secure File Transfer Protocol).
solutions-by-business-size

Brother na vaší straně

Nabízíme celou řadu řešení bezpečnosti a nákladů, která mohou být upravena podle vašich obchodních potřeb. Společnost Brother nabízí:

  • Široký výběr řešení
  • Spolehlivou technologii
  • Flexibilní projekty