Přidané do košíku

Zpráva od prezidenta společnosti Brother 

Dosažení udržitelné společnosti


Celosvětový trend směrem k udržitelnému rozvoji

V září 2015 byla na summitu Organizace spojených národů přijata agenda 2030 pro udržitelný rozvoj. Agenda stanovuje cíle udržitelného rozvoje od roku 2016 do roku 2030 (definuje ideální situaci ve světě) a udává směr k udržitelnému rozvoji. Cíle rozvoje vyžadují vyrovnat se se zhoršujícím se životním prostředím, např. s globálním oteplováním, znečištěním a úbytkem biologické rozmanitosti.

 

Příznivé aktivní a trvalé úsilí

Brother Group Globální Charta ("The Brother Group Global Charter") byla založena v roce 1999, aby poskytla základy pro všechny aktivity Brother Group na globálním trhu. V rámci Globální Charty se společnost Brother zavazuje pomáhat při dosahování udržitelného rozvoje aktivním a průběžným ohledem ve všech aspektech své činnosti na dopad na životní prostředí. V roce 2010 vytvořila společnost Brother slogan "Brother Earth" a zrychlila své úsilí, včetně zachování biologické rozmanitosti se zúčastněnými stranami, založené na jednotném poselství „Pracujeme s vámi na zlepšení životního prostředí.“


Výsledky ekologického akčního plánu 2015 (2011-2015)

V rámci Brother Group Environmental Action Plan 2015 (2011-2015) jsme identifikovali důležité problémy a stanovili ambiciózní cíle. Získali jsme ekologická označení v příslušných státec, oznámili jsme ekologické informace o nových produktech a průběžně aktualizujeme náš rámec díky rychlé odezvě na nové zákony uzákoněné v různých oblastech. Chráníme ekosystémy deštných pralesů a oceánů ve více než 100 lokalitách po celém světě, což zahrnuje 43 zařízení společnosti Brother. Zejména v rámci redukce CO2 emisí jsme ve výrobních závodech mimo Japonsko dosáhli střednědobých cílů pro finanční rok 2020 (1. dubna 2020 - 31. března 2021). Tohoto pokroku jsme dosáhli také díky spolupráci se zúčastněnými stranami.

 

Zaručení dlouhé a úspěšné budoucnosti

V březnu 2016 formulovala společnost Brother Střednědobou obchodní strategii "CS B2018"  založenou na Brother Group Globální Chartě jako plán pro dosažení střednědobých a dlouhodobých korporačních vizí, Global Vision 21. Budeme zvyšovat své úsilí ke splnění Brother Group akčního plánu pro životní prostředí 2018 (2016-2018) (pokyny pro ekologickou činnost CS B2018) s cílem dále zvyšovat hodnotu značky Brother, jako značku, které mohou zákazníci důvěřovat a její zaměstnanci mohou být opravdu hrdí na to být její součástí.


Brother Industries, Ltd.
Representative Director & President
Toshikazu Koike

Sociální a etická politika

Společnost Brother je hrdá na své férové a slušné pracovní postupy, založené na pevných základech důvěry a integrity. Naše etická politika a interní Brother Group Globální Charta řídí naše vztahy se zúčastněnými stranami, zajišťuje globální konzistenci našich rozhodnutí, jednání a chování a pomáhá nám dosáhnout naši politiku At your side ve všech směrech naší práce.

Přečtěte si úplné sociální a etické zásady

Ekologická politika

Společnost Brother se snaží pozitivně a trvale snižovat dopad na životní prostředí a zvyšovat udržitelnost našich obchodních operací. Ve všech fázích životního cyklu výrobku, od návrhu, vývoje a výroby až po využití produktu u zákazníka, likvidaci a recyklaci myslíme na životní prostředí.

Přečtěte si úplnou ekologickou politiku