1. Domů
  2. O společnosti Brother
  3. Recyklační programy
  4. Produkt a recyklace

Životní cyklus produktu

 

Brother přístroje se vyrábějí v Japonsku s využitím technologií, které šetří energii a jsou v souladu s nezbytnými evropskými právními předpisy.
Výroba probíhá v našich továrnách v Asii, kde se dohlíží na snižování spotřeby energií, CO2 emisí a odpadu. 
Naše produkty jsou bezpečně zabalené za použití pouze nezbytného množství recyklovatelných materiálů.
Různé skupiny produktů jako jsou tiskárny, skenery a tiskárny štítků se v rámci dovozu kombinují, aby se maximalizoval lodní náklad a snížily se CO2 emise.
Naše produkty představují úsporná řešení v rámci energie, papíru, tonerů i inkoustu od automatického oboustranného tisku až po režim spánku.
Brother přístroje, náplně i obaly jsou vybírány zpět a recyklovány prostřednictvím zpětného odběru zdarma. Tímto Brother podporuje organizaci Cool Earth, která se snaží zabránit dalšímu ničení deštných pralesů.

Certifikáty, prohlášení a směrnice

ISO 14064

specifikuje principy a požadavky pro kvalifikaci a vykazování skleníkových plynů a emisí (GHG). Brother podniky po celé Evropě sbírají a vyhodnocují GHG emise v období 1. dubna 2016 až 30. března 2017. Výsledky budou uveřejněny v květnu 2017.

ISO, neboli Mezinárodní organizace pro normalizaci, je světově největší vývojář standardů, které přispívají ke zvýšení účinnosti a efektivnosti průmyslu.

V současnosti neexistuje žádný právní požadavek pro podniky k udržování norem ISO. Nicméně Brother, jakožto ekologicky uvědomělá společnost, držíme akreditaci normy ISO 14001, která se týká životního prostředí. 

ISO 14001 certifikace

Tato nejnovější verze specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, který organizace může využívat ke zvýšení svého vlivu na životní prostředí. Veškeré Brother pobočky budou obnovovat aktuální certifikát ISO 14001 na nový standard před zařím 2018.

REACH je nařízení Evropské unie o registraci, evaluaci, autorizaci a omezení chemikálií. Jejím cílem jezvýšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí zavedením regulací pro všechny evropské společnosti.

Jako zodpovědná a ekologicky uvědomělá firma Brother tyto požadavky naplňuje získáváním informací o vlastnostech chemických látek a registraci látek používaných v našich produktech dle REACH uzávěrek.

REACH chemické nařízení

Každý produkt Brother se vydává v souladu s Prohlášením o shodě, která prokazuje, že veškeré produkty splňují přísné požadavky všech platných směrnic. Prohlášení musí být vydáno výrobcem.

Upozornění: Zákaz použití nebezpečných látek (RoHS Statement) je nyní součástí Prohlášení o shodě.

Jako ekologicky odpovědná firma dodržujeme následující evropské zákony o odpadu: : Zákon o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), Zákon o bateriích, Zákon o obalech a obalových odpadech.

Produkty Brother jsou vyvíjeny s ohledem na recyklaci a obnovení materiálů, proto jsme založili různé systémy pro sběr odpadních zařízení na konci jejich životnosti. Společnost Brother tak dodržuje zákon OEEZ.

Cílem Zákonu o bateriích je redukování ekologických dopadů, kterou baterie představují, a zvýšení míry recyklace. Z těchto důvodů je každá z našich poboček v Evropě členem organizace na obnovu baterií a ekologické odpovědnosti.

Zákon o obalech a obalových odpadech se zaměřuje na čtyři oblasti správy odpadů: prevence, opětovné využití, recyklace a obnova. V rámci tohoto zákonu vás ujišťujeme, že metody balení a obaly, jsou tak efektivní a ekologicky přívětivé, jak je to jen možné.
Ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie je evropský zákon, kterým se stanovují ekologické požadavky na výrobky spojené se spotřebou energie. Jejím cílem je zvýšit energetickou účinnost a snížit negativní dopady na životní prostředí během návrhu a vývoje produktu. Stejně jako jsou naše produkty v souladu s platnou legislativou, Brother je členem EuroVAprint, sdružení výrobců zobrazovacích zařízení, které podepsaly dobrovolnou dohodu o průmyslu (Voluntary Industry Agreement), která má vést k neustálému zlepšování spotřeby energie v rámci průmyslu.
 

Ekologické certifikace

Jsme hrdí na to, že jsme obdrželi různé ekologické certifikáty. Zjistěte více.

Bezpečnostní listy

Vyžádejte si naše bezpečnostní listy prostřednictvím internetové stránky.

Podívejte se na vše